Oferty na 2024 rok

izrael-banner2

polski-pilot

MAGICZNY IZRAEL – WIOSNA W ZIEMI ŚWIĘTEJ
14.03 – 21.03.2024


 • W PROGRAMIE:
  TEL AWIW, CEZAREA, HAJFA, GÓRA KARMEL, OGRODY BAHAISTÓW, KANA GALILEJSKA, NAZARET, JEZIORO GALILEJSKIE, GÓRA 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW, KOŚCIÓŁ PRYMATU ŚWIĘTEGO PIOTRA, KOŚCIÓŁ ROZMNOŻENIA CHLEBA I RYB, REJS DREWNIANĄ ŁODZIĄ PO JEZIORZE GALILEJSKIM, SPOJRZENIE NA WZGÓRZA GOLAN, MORZE MARTWE, JERYCHO, KĄPIEL W MORZU MARTWYM, JEROZOLIMA, GÓRA OLIWNA, KOŚCIÓŁ DOMINUS FLEVIT, BAZYLIKA NARODÓW, SYJON CHRZEŚCIJAŃSKI, ŚCIANA PŁACZU, WIECZERNIK, GROBOWIEC KRÓLA DAWIDA, KOŚCIÓŁ ZAŚNIĘCIA MARII PANNY, EIN KAREM, KOŚCIÓŁ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA, MUZEUM HOLOKAUSTU – YAD VASHEM, BETLEJEM – BAZYLIKA NARODZENIA, GROTA MLECZNA, POLE PASTERZY, STARE MIASTO W JEROZOLIMIE, BRAMA LWÓW, VIA DOLOROSA, BAZYLIKA GROBU ŚWIĘTEGO, JEROZOLIMA NOCĄ

  1 DZIEŃ

  - Wgodzinach rannych zbiórka grupy przed wyjazdem w Szczecinie na ul. Sambora /miejsce postoju autokarów (ulica łącząca ul. Potulicką z ul. Kopernika)/
  (zostaną oznakowane bagaże oraz sprawdzone paszporty)
  - Przejazd autokarem do Berlina (po drodze przewidziany krótki postój na WC) /przejazd autokarem dodatkowo platny/
  - Odprawa paszportowa na lotnisku w Berlinie i nadanie bagażu do Tel Awiwu
  Przelot na trasie: BERLIN – TEL AWIW 
  Przylot do Tel Awiwu, odprawa bagażowo – celna, sprawdzenie dokumentów, spotkanie z lokalnym przewodnikiem
  - Przejazd do BETLEJEM,
  - zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

   

  2 DZIEŃ

  Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy. Wjazd do miasta od zachodniej strony – przejazd DROGĄ PATRIARCHÓW. Wzdłuż murów Jerozolimy na WSCHODNIE ZBOCZE GÓRY OLIWNEJ do BETFAGE. To tu już od IV wieku rozpoczyna się tradycyjna ceremonia upamiętniająca triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. W 1876 roku pewien wieśniak znalazł skałę sześcienną o wymiarach 1,3 x 1,13 m, z resztkami fresków z epoki krucjat. Według tradycji Jezus oparł na tym kamieniu stopę wsiadając na osiołka.

  - Przejazd obok KOŚCIOŁA PATER NOSTER, który został wzniesiony na polecenie cesarzowej bizantyjskiej św. Heleny, tuż obok groty w której Jezus nauczał apostołów modlitwy Ojcze Nasz, o czym informuje ewangelista Mateusz. Grota znajduje się na dziedzińcu świątyni. W 614 roku kościół został zniszczony przez Persów i odbudowany został dopiero w 1106 roku przez krzyżowców. Obecna świątynia jest pod opieką karmelitek bosych z Francji. Ciekawostką jest ułożony z kafli ceramicznych tekst modlitwy Ojcze Nasz w ponad stu językach i dialektach świata.

  - Przejście na NAJPIĘKNIEJSZĄ PANORAMĘ JEROZOLIMY. Widok z GÓRY OLIWNEJ to niezapomniany, wyryty w sercu, obraz świętego miasta. Zejście trasą niedzieli palmowej do kościoła DOMINUS FLEVIT, który został zbudowany w miejscu, gdzie według Ewangelii św. Łukasza Jezus Chrystus zapłakał i przepowiedział upadek Jerozolimy (Łk 19, 41-44). Pierwsza świątynia powstała w czasach bizantyjskich. Obecna budowla została wzniesiona przez franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej w latach 1953-1955 według projektu Antonio Barluzziego. Architekt nadał jej kształt odwróconej łzy. Wewnątrz zachowała się mozaika podłogowa z V wieku.

  - zobaczymy także CMENTARZ ŻYDOWSKI – na zachodnim Zboczu Góry Oliwnej. Tradycja żydowska mówi, że właśnie tutaj rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi w dniu Sądu Ostatecznego, a Mesjasz wprowadzi zmartwychwstałych przez pobliską ZŁOTĄ BRAMĘ NA WZGÓRZE ŚWIĄTYNNE

  - Zejście do BAZYLIKI AGONII zwanej również BAZYLIKĄ NARODÓW, ze względu na pochodzenie donacji z różnych stron świata, dzięki którym franciszkanie zdołali ukończyć świątynię. Wznosi się ona na planie starożytnej bazyliki bizantyjskiej, o której można odnaleźć informacje u hiszpańskiej pątniczki Egerii z 380 roku n.e. Z tej antycznej budowli zachowały się oprócz fundamentów, fragmenty mozaikowej posadzki. W absydzie nowej świątyni znajduje się dzisiaj mozaika przedstawiająca modlitwę Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Po bokach są dwie inne mozaiki ufundowane przez Irlandczyków i stacjonujących w Palestynie w czasie II wojny światowej żołnierzy polskich. Jedna przedstawia pocałunek Judasza (Mk 14,45), druga zaś scenę pojmania Jezusa. WOKÓŁ BAZYLIKI ROSNA ZABYTKOWE DRZEWA OLIWNE, uważane przez pielgrzymów za niemych świadków wydarzeń ewangelicznych.

  - przejazd na SYJON CHRZEŚCIJAŃSKI, po drodze panorama Góry Oliwnej. Zatrzymamy się przy BRAMIE GNOJNEJ, aby wejść do miasta na teren dzielnicy żydowskiej. Tu znajduje się najważniejsze miejsce modlitwy wyznawców Judaizmu. Zachowane mury są fragmentem DRUGIEJ ŚWIĄTYNI WYBUDOWANEJ NA WZGÓRZU MORIA.

  - Przejście pod ŚCIANĘ PŁACZU zwaną także MUREM ZACHODNIM, najważniejszego miejsca wszystkich Żydów. Teren pod Ścianą Płaczu służy jako olbrzymia synagoga pod gołym niebem. Podzielony został na 2 części: po lewej modlą się mężczyźni, a po prawej kobiety.

  - udamy się do dzielnicy żydowskiej na górny Syjon. Po drodze przejdziemy przez bizantyjską ULICĘ CARDO, doskonale zachowaną do naszych czasów od V wieku. Na Syjonie mieści się WIECZERNIK, gdzie miała mieć miejsce ostatnia wieczerza Jezusa z Apostołami. W czasach krucjat krzyżowcy wznieśli na Syjonie symboliczny GROBOWIEC KRÓLA DAWIDA, który w latach 1948-1967 (gdy Ściana Płaczu znajdowała się pod kontrolą wrogiej Izraelowi Jordanii) był głównym celem żydowskich pielgrzymek. Najbardziej okazałą budowlą na górze jest wybudowany w 1906 roku przez niemieckich benedyktynów KOŚCIÓŁ I KLASZTOR ZAŚNIĘCIA MARII PANNY.

  W niedalekiej odległości znajduje się KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA IN GALLICANTU, gdzie według tradycji Piotr zaparł się Jezusa trzy razy.

  - Kolacja i nocleg w Betlejem.

   

  3 DZIEŃ

  - Po śniadaniu przejazd do Jerozolimy. Wejście BRAMĄ LWÓW, która została wybudowana w 1538 roku przez Sułtana Sulejmana Wspaniałego na miejscu wcześniejszej rzymskiej bramy. Przez tę bramę wchodzi na TEREN STAREGO MIASTA uroczysta procesja upamiętniająca wjazd Chrystusa do Jerozolimy na osiołku.

  - przejście obok BAZYLIKI ŚWIĘTEJ ANNY – która jest poświęcona rodzicom Maryi. Została wybudowana w stylu romańskim. Kościół ma 34 m długości i 19,5 m szerokości i jest zwieńczony kopułą na pendentywach. Składa się z trzech naw, które posiadają apsydy. W 1954 Ojcowie Biali zastąpili istniejący ołtarz nowym marmurowym z płaskorzeźbami o tematyce związanej z życiem Maryi.

  - spacer wzdłuż ULICY VIA DOLOROSA. Swój obecny kształt Via Dolorosa uzyskała w XVIII wieku, zastępując różne poprzednie trasy. Obecnie jest oznaczona dziewięcioma stacjami. Na początku XV wieku stacji było czternaście, z czego pięć pozostało W BAZYLICE GROBU ŚWIĘTEGO.

  - zwiedzanie NAJWAŻNIEJSZEGO KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSTWA, pierwsza bazylika w tym miejscu została wybudowana w IV wieku z polecenia cesarza Konstantyna. Była ona trzykrotnie większa od współczesnej budowli. Rozciągała się od obecnej rotundy ( Anastasis), w której mieści się edykuła Grobu, aż do ówczesnej głównej ulicy miasta Cardo Maximus, gdzie dzisiaj znajduje się cerkiew św. Aleksanda Newskiego. Budowla konstantyńska została zniszczona przez Persów pod wodzą Chosrowa II Parwiza, który w 614 roku zdobył Jerozolimę. Za panowania cesarza Herakliusza sanktuarium w mniejszych rozmiarach odbudował patriarcha Modest. Bazylika została jednak doszczętnie zniszczona w 1009 roku na polecenie kalifa Al – Hakima. W 1099 roku krzyżowcy zdobyli Jerozolimę i na miejscu ruin wznieśli nową świątynię. Na przestrzeni wieków sanktuarium było wielokrotnie przebudowywane oraz nękane przez pożary, trzęsienia ziemi i grabieże. W efekcie pod względem architektonicznym kształt świątyni jest rezultatem różnej jakości przebudów i remontów. Mimo, że zewnętrzny wygląd Grobu został znacznie odmieniony, a SKAŁA GOLGOTY w dużym stopniu zniszczona, nadal należą one do najcenniejszych relikwii chrześcijańskich, a sanktuarium przyciąga ogromne liczby pielgrzymów z całego świata.

  - czas wolny NA STARYM MIEŚCIE /przerwa na lunch – we własnym zakresie/.

  - Spacer po starym mieście i tętniących życiem ulicach współczesnego miasta w godzinach południowych. To już nie Jerozolima, która się modli, tylko ta, która tętni codziennym życiem

  - Kolacja i nocleg

   

  4 DZIEŃ

  Po śniadaniu przejazd w kierunku JEZIORA GALILEJSKIEGO. Przejeżdżamy przez osiedla żydowskie. Rzut oka na NETANIĘ – oraz jej diamentowe centrum.

  - Na chwilę oddechu zatrzymamy się przy AKWEDUKCIE W CEZAREI NADMORSKIEJ. Miasto zostało założone przez króla Judei Heroda Wielkiego i nazwane tak na cześć Cezara Oktawiana Augusta. Dla odróżnienia od innych miejscowości o tej samej nazwie, miastu nadano przydomek Maritima. Siedziba rzymskich prokuratorów i stolica rzymskiej prowincji Judei. Do naszych czasów zachowały się jedynie ruiny tej niegdyś wielkiej metropolii.

  - Przejazd do HAJFY – największego miasta północnego Izraela. Położone jest ono na wybrzeżu Morza Śródziemnego, nad zatoką Hajfy, na zboczach GÓRY KARMEL – 546 m n.p.m. W najniższej nadmorskiej części znajduje się centrum handlowe z portem. Środkowa część miasta jest położona na stokach góry Karmel i składa się ze starszych dzielnic mieszkaniowych.

  - Przejazd do SANKTUARIUM STELLA MARIS. Według Karmelitów, kościół i klasztor zostały wzniesione nad jaskinią, w której miał mieszkać Eliasz. W klasztorze są malowidła sufitowe przedstawiające Eliasza i słynny wóz ognisty, a także króla Dawida z harfą i proroków Izajasza, Ezechiela oraz inne. W przyklasztornym ogrodzie jest piramida, ustawiona na grobie francuskich żołnierzy poległych podczas kampanii napoleońskiej. WJAZD NA GRZBIET KARMELU skąd roztacza się piękna panorama miasta oraz na BAJKOWE OGRODY BAHAITÓW, Tarasy rozciągają się na kilometr od podstawy do wierzchołka Góry Karmel, który znajduje się na wysokości 225 m n.p.m.. Nad przecinającymi zbocze ulicami powstały dwa mosty , tylko po to, by odwiedzającym to miejsce zapewnić spokojne spacerowanie. Wykonawcy przesunęli również o 1,86 m, znajdującą się u stóp góry, część Alei Ben Guriona, by połączyć ją z początkiem centralnych schodów na Tarasy. Sercem Ogrodów jest zwieńczone ZŁOTĄ KOPUŁĄ MAUZOLEUM BÁBA. Báb (1819 – 1950) uznawany jest za pierwszego z dwóch ojców – założycieli religii bahaickiej – najmłodszej monoteistycznej religii świata, która narodziła się w Persji w połowie XIX wieku. Báb został stracony za swe poglądy, a miejsce pochówku, którego doczekał się dopiero pół wieku później, zawdzięcza swemu duchowemu następcy Bahá ‚u’ lláh (1817 – 1892), również represjonowanemu i więzionemu. Na wygnaniu znalazł się w ziemi palestyńskiej. Nakazał sprowadzenie prochów Bába i złożenie ich na Górze Karmel. On natomiast pochowany jest w pobliskim Akko. Jego mauzoleum pozostaje najważniejszym miejscem kultu bahaitów.

  - Wyjazd do KANY GALILEJSKIEJ. Tradycja chrześcijańska utożsamia biblijną Kanę z miejscowością Kefar Kanna w północnym Izraelu. To w Kefar Kannie znajduje się sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa, którym opiekują się franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej.

  - Na koniec przejazd do NAZARETU położonego w Dolinej Galilei, w północnej części Izraela, w odległości 25 km od Jeziora Tyberiadzkiego i 9 km na zachód od Góry Tabor. Jest to największe arabskie miasto w kraju i dlatego często jest nazywane arabską stolicą Izraela. Stanowi gospodarczą, polityczną, kulturalną i medialną stolicę izraelskich Arabów.

  - Odpoczynek w hotelu. Potem zwiedzanie BAZYLIKI ZWIASTOWANIA NMP. [UWAGA jeżeli czas dojazdu do Nazaret wydłuży się, wówczas zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania NMP zostanie przesunięty na dzień następny].

   

  Bazylika Zwiastowania NMP zbudowana w latach 1961-1969 rzymskokatolicka bazylika w Nazarecie na północy Izraela. Jedna z trzech najważniejszych Świątyń chrześcijańskich odwiedzanych przez pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej (po Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie i Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem). Jest to jedno z najważniejszych świętych miejsc katolicyzmu. Wchodzi ona w skład kompleksu sakralnego KLASZTORU FRANCISZKANÓW W NAZARECIE.

  Wedle tradycji chrześcijańskiej bazylika stoi na miejscu, w którym Archanioł Gabriel miał zwiastować Maryi, iż stanie się Matką Syna Bożego. Bazylika stała się celem pielgrzymek chrześcijan.

  - Kolacja i nocleg.

   

  5 DZIEŃ

  Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu.

  - Przejazd w kierunku JEZIORA GALILEJSKIEGO. Miniemy ZIELONĄ DOLINĘ JEZREEL, nad którą wznosi się majestatycznie szczyt GÓRY TABOR. Obszar Góry jest zalesiony i chroniony przez Park Narodowy. W tradycji Chrześcijańskiej jest to miejsce PRZEMIENIENIA JEZUSA CHRYSTUSA i z tego powodu czasami bywa nazywana Górą Przemienienia Pańskiego. Na szczycie znajduje się BAZYLIKA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO ORAZ MONASTYR PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO.

  - Przejazd na GÓRĘ 8 BŁOGOSŁAWIEŃSTW. Wzgórze położone na północnym brzegu Jeziora Genezaret, w okolicach KAFARNAUM, które tradycja chrześcijańska wiąże z nauczaniem Jezusa i wygłoszeniem Kazania na górze. Tamtejszy kościół został zaprojektowany przez Antonio Barluzziego jako bryła na planie ośmiokąta. Jest to doskonały punkt widokowy na egzotyczne gaje z palmami, magnoliami, ale przede wszystkim na Jezioro Galilejskie.

  - Przejazd do KOŚCIOŁA PRYMATU ŚWIĘTEGO PIOTRA – MENSA CHRISTI.Został wybudowany w miejscu, w którym według tradycji Jezus ukazał się po swej śmierci po raz trzeci. Ten franciszkański kościół został zbudowany na fundamentach kościoła bizantyjskiego. Znajdująca się wewnątrz SKAŁA (MENSA CHRISTI) jest uważana za stół, przy którym Jezus spożywał posiłek ze swoimi uczniami. Znajdują się tam też starożytne schody prowadzące w kierunku Jeziora Galilejskiego, na których stał Jezus wpatrując się w wodę.

  - Spacer do KOŚCIOŁA ROZMNOŻENIA CHLEBA I RYB. Pierwszy kościół powstał w tym miejscu ponoć ok. 350 roku, a fundatorem był niejaki Józef z Tyberiady, ale dopiero ten zbudowany w roku 450 w stylu bizantyjskim był trwałym zaznaczeniem dokonanego tu dzieła.

  - przejazd nad JEZIORO GALILEJSKIE, po którym pływać będziemy ŁODZIĄ DREWNIANĄ. Na horyzoncie widzimy ZAMINOWANE WZGÓRZA GOLAN. Po rejsie przerwa na lunch (płatny we własnym zakresie) – szczególnie polecana

  TRADYCYJNA RYBA Św. PIOTRA (koszt ok. 22 USD). Lunch będzie można spożyć przy urokliwych stolikach na trawie. Miejsce bajkowe, a smak potraw niezapomniany.

  - Przejazd doliną Jordanu w kierunku Jerozolimy.

  - Kolacja i nocleg w Betlejem.

   

  6 DZIEŃ

  - Po śniadaniu przejazd w kierunku MORZA MARTWEGO. Trasa wiedzie przez PUSTYNIĘ JUDZKA, która rozciąga się wzdłuż zachodniego brzegu Morza Martwego. To wyżyna poprzecinana głębokimi kanionami. Turyści mogą podziwiać wspaniałe widoki. Pustynia była w przeszłości miejscem pobytu tysięcy pustelników skupionych wśród licznych ławr i monastyrów. Do dzisiaj zachowało się sporo zabytków między innymi Monastyr Jerzego Koziby. Malowniczy, choć przerażający, bo stworzony na ścieżce dojazdowej pola minowego PARKU KASER EL YAHUD. Miejsce, w którym można zobaczyć, że między Państwem Izrael a Jordanią, granica fizycznie przebiega na rzece Jordan (miejsce chrztu)

  - przejazd do JERYCHA. Archeolodzy odkryli w Jerycho resztki ponad 20 osiedli datowanych na 9000 lat p.n.e. prawie od początku epoki holocenu. Jednym z powodów, dla których w tym miejscu osiedlili się ludzie były liczne źródła wody, a samo Jerycho opisane jest w Biblii jako Miasto Drzew Palnowych. Położone jest ono ok. 270 metrów poniżej p.m. i jest jedną z najniżej położonych miejscowości na świecie. Będziemy tu podziwiać GÓRĘ KWARANTANNY i miejsce najniżej położonego źródła wody na Ziemi.

  - Przejazd nad MORZE MARTWE. Lustro wody znajduje się w najniższym punkcie na Ziemi, 422 m p.p.m ( i ciągle się obniża). Powierzchnia jeziora wynosi 1027 km2, a jego maksymalna głębokość ok. 377 m. Długość jeziora rozciągającego się południkowo wynosi 76 km., a szerokość 4,5 – 16 km. Linia brzegowa jest dość wyrównana, z wyjątkiem Półwyspu Lisan (język) dzielącego Morze Martwe na część głębszą północną i płytszą południową (ok.6 m głębokości).

  - Zauważymy w oddali na horyzoncie QUMRAN (miejsce znalezienia słynnych zwojów znad Morza Martwego. Qumran to ważne miejsce w historii narodu żydowskiego – niestety do dzisiejszych czasów z wykopalisk niewiele pozostało.

  - Kąpiel w Morzu Martwym. Właściwości tego rejonu: w tak nisko położonym terenie powietrze jest aż o 10% bogatsze w tlen i mikroelementy. Ciśnienie atmosferyczne dochodzi do 800 mm Hg i jest najwyższe na świecie. Dodatkowo jest nasycone bromkami, mającymi działanie uspokajające. Poza tym bogate w minerały czarne błoto oraz gorące źródła siarkowe spotykane wzdłuż wybrzeża wykorzystuje się do leczenia chorób skóry i stawów. Szczególnie dobre rezultaty osiąga się w zaleczeniu i łagodzeniu zmian łuszczycowych oraz w leczeniu szerokiego spektrum egzem skórnych. Leczenie dolegliwości skórnych oraz chorób układu oddechowego wspomaga ponadto panujący nad Morzem Martwym klimat: duże nasłonecznienie (prawie 330 słonecznych dni w roku), czyste, praktycznie pozbawione pyłków roślinnych i licznych alergenów powietrze, oraz niskie położenie i gruba warstwa ozonowa, chroniące przed poparzeniami słonecznymi. Większość linii brzegowej jest niedostępna, a chodzenie na tzw. Dzikie plaże jest ryzykowne i niebezpieczne w związku z występującymi licznymi uskokami, przysłoniętymi na powierzchni cienką warstwą piasku. Dlatego będziemy się kąpać w miejscu do tego przystosowanym na plaży NEVE MIDBAR.

  - Powrót do Betlejem, kolacja i nocleg.

   

  7 DZIEŃ

  - Przejazd do MALOWNICZEGO EIN KAREM. Zgodnie z chrześcijańską tradycją mieli tu mieszkać św. Zachariasz wraz z żoną św. Elżbietą. To tutaj wskazuje się miejsce narodzin św. Jana Chrzciciela. Zgodnie z tekstami nowo testamentalnej Ewangelii Łukasza, do tej położonej w Górach Judzkich miejscowości, miała przybyć Maryja, by usługiwać swojej krewnej Elżbiecie. W związku z tym istnieje w dzielnicy kilka sanktuariów chrześcijańskich. My odwiedzimy KOŚCIÓŁ NARODZENIA JANA CHRZCICIELA, którego architektura jest perełką na terenie Izraela.
  - przejazd do YAD VASHEM – Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. Instytut poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu, założony w 1953 roku w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej przez izraelski parlament Kneset. Termin Yad Vashem oznacza „miejsce i imię” lub „pomnik i imię” i zaczerpnięty jest z księgi Izajasza. Instytut składa się z Nowego Muzeum Historycznego wraz z Salą Imion, gdzie przechowywane są dane o ofiarach Holokaustu, Izby Pamięci, Ogrodu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, dwóch galerii sztuki, synagogi, archiwum i biblioteki, doliny Zabitych Wspólnot i Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście. Poza tym na terenie Yad Vashem znajduje się kilkanaście mniejszych i większych pomników poświęconych m.in. zamordowanym w czasie Holokaustu dzieciom, żydowskim partyzantom i żołnierzom oraz Januszowi Korczakowi. Jeden z pomników to urwany wiadukt kolejowy, na którym stoi towarowy wagon, służący w czasie II wojny światowej do przewożenia Żydów do obozów zagłady.
  Po tej wizycie przejedziemy do dzielnicy rządowej i zobaczymy PARLAMENT IZRAELSKI – KNESET. Pamiątkowe zdjęcie całej grupy na tle siedmioramiennej MENORY. /Menora stojąca przed Knesetem jest darem gmin żydowskich z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na 7 ramionach tego monumentalnego świecznika są wyrzeźbione główne wydarzenia i postacie, które wycisnęły piętno na historii ludu żydowskiego
  - powrót do Betlejem.
  - przejazd do BAZYLIKI NARODZENIA PAŃSKIEGO W BETLEJEM. Jest to wczesnochrześcijańska świątynia zbudowana nad miejscem, gdzie miał się narodzić Jezus Chrystus. Jest to jeden z najstarszych, nieprzerwanie funkcjonujących, kościołów na świecie.
  - Przejście do GROTY MELCZNEJ. Miejscowe podania, sięgające VI wieku, informowały o opuszczeniu przez Świętą Rodzinę pierwotnego, prowizorycznego schronienia, aby ujść przed siepaczami Heroda. Grota ta odległa od Groty Narodzenia o ok. 200 m w linii prostej, nazywana jest dzisiaj Grotą Mleczną. Święta Rodzina miała tu przygotowywać się do wyruszenia do Egiptu. Gdy w pośpiechu Józef ponaglił Maryję, według Palestyńskich podań, kilka kropel karmiącej miało upaść na skałę, zmieniając ubarwienie całej groty na białe. W grocie występuje jasny tuf.
  - Przejazd na POLE PASTERZY. Tu znajduje się niewielki konwent franciszkański,
  kaplica „Exelsis Deo” (według projektu Antonio Barluzziego z 1953 r.) Poza tym szereg naturalnych grot zamienionych w kaplice oraz udostępnione zwiedzającym pozostałości zabudowy monastycznej z okresu bizantyjskiego.
  - powrót do hotelu, kolacja i nocleg

   

  8 DZIEŃ

  - śniadanie
  - czas wolny, możliwośc zrobienia ostatnich zakupów pamiatek na lokalnym bazarze
  - sprawdzenie bagażu i wykwaterowanie z hotelu.
  - przejazd na lotnisko w Tel Awiwie
  - odprawa bagażowo – celna
  przelot na trasie: TEL AWIW – BERLIN
  - przylot do BERLINA
  - odprawa paszportowo – celna
  - dokładne sprawdzenie bagażu i dokumentów
  - Zorganizowany przejazd grupy autokarem z BERLINA do SZCZECINA
  /przejazd autokarem dodatkowo płatny/
  - Przyjazd grupy do Szczecina w godzinach wieczornych (na ul. Sambora)

   

  POŻEGNANIE GRUPY

  DO ZOBACZENIA

  INFORMACJA DOTYCZĄCA WYCIECZKI FAKULTATYWNEJ NA MASADĘ

  Szanowni Państwo !
  W dniu wyjazdu nad Morze Martwe istnieje możliwość zorganizowania pięknej wycieczki na MASADĘ, która znajduje się w rejonie Morza Martwego pomiędzy Ein Gedi i En Boqeq.
  Koszt wycieczki 60 Euro / za osobę
  MASADA – wspaniały pałac i forteca Heroda na szczycie płaskowyżu; w 73 r.n.e. było to ostatnie miejsce oporu Żydów przeciw Rzymianom. 960 obrońców fortecy popełniło tu masowe samobójstwo. Miejsce wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO
  Decyzję o udziale w wycieczce należy podjąć przed realizacją programu. Wiążę się to z koniecznością zamówienia dodatkowego przewodnika izraelskiego oraz uzyskaniem
  zgody od służb bezpieczeństwa Izraela na przebywanie w tym rejonie.

  CENA 4497 ZŁ + 470 €

  (przy rezerwacji do 31.08.2023 r.)

  CENA 5497 ZŁ + 470 €

  (przy rezerwacji od 01.09.2023 r.)

  CENA OBEJMUJE:

  - zorganizowany przejazd autokarowy grupy ze Szczecina do Berlina (+ bagaż podręczny + bagaż główny 15 kg) /dla osób, które przejazd maja opłacony/
  - zorganizowany przejazd autokarowy grupy z Berlina do Szczecina (+ bagaż podręczny + bagaż główny 15 kg) /dla osób, które przejazd maja opłacony/
  - bezpośredni przelot na trasie BERLIN – TEL AWIW (w cenie biletu bagaż podręczny i bagaż główny 15 kg)
  - bezpośrwedni przelot na trasie TEL AWIW – BERLIN (w cenie biletu bagaż podręczny i bagaż główny 15 kg)
  - opieka polskojęzycznego przewodnika
  - opieka lokalnego przewodnika (opiekuna izraelskiego)
  polski pilot jedzie z grupą ze Szczecina
  - noclegi w hotelach 3* w pokojach 2-3 osobowych ( blisko miejsc zwiedzania)
  - wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (7 x śniadanie, 7 x kolacja)
  - transport komfortowym autokarem na terenie Izraela
  napiwki dla przewodników i lokalnych opiekunów (ok. 3 € za osobę za dzień)
  napiwki dla kierowców (ok. 2 € za osobę za dzień)
  napiwki dla portierów w hotelu (ok. 2 € za osobę za dzień)
  napiwki dla polskiego przewodnika (ok. 3 € za osobę za dzień)
  - ubezpieczenia TRAVEL WORLD TU Europa
  (KL 15000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; Bagaż 300 EUR, choroby przewlekłe)
  - materiały o Ziemi Świętej dla każdego klienta
  bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 
  - opłaty graniczne, podatki drogowe, opłaty lotniskowe, opłaty portowe

   

  CENA NIE OBEJMUJE:

  - napojów do posiłków, wydatków osobistych, wycieczek fakultatywnych
  - opłaty za zorganizowany przejazd autokarowy na trasie Szczecin – Berlin, Berlin – Szczecin (cena 220 zł za osobe w 2 strony)

   

  UWAGA!!!
  W związku ze zwiększoną ilością pielgrzymów prawosławnych w tym okresie służby bezpieczeństwa Izraela, sygnalizują już dzisiaj o ewentualnych utrudnieniach w ruchu oraz o możliwościach zmiany hotelu dla grupy w czasie trwania programu. Ze względów bezpieczeństwa grupa może być okresowo podzielona na mniejsze.

  UWAGA!!!
  Program objazdowy jest programem ramowym i może ulec drobnym zmianom jednak wszystkie miejsca i obiekty przewidziane do zwiedzania zostaną zachowane, chociaż w innej kolejności. Środki transportu mogą ulec zamianie w wyniku rozporządzenia władz lokalnych. Biuro realizując program jest zobowiązane przestrzegać decyzje i procedury narzucone przez służby bezpieczeństwa Izraela. Program zwiedzania jak i hotele podczas wycieczki są monitorowane.

  ZAPRASZAMY PAŃSTWA SERDECZNIE

  M A S A D A

  OPIS WYCIECZKI FAKULTATYWNEJ NA MASADĘ

  Po śniadaniu rankiem wyjazd w kierunku Morza Martwego. Przejazd malowniczą autostradą z Jerozolimy wśród górzystych rejonów Pustyni Judzkiej. Na uwagę zasługuje zwłaszcza 60 km odcinek linii brzegowej Morza Martwego, z widoczną depresją z jednej strony i skalistymi formacjami skalnymi z drugiej strony.
  U podnóża Masady znajduje się budynek stacji dolnej kolei linowej. Po obejrzeniu krótkiego filmu w sali kinowej (na temat oblężenia i zdobycia twierdzy), wagonik (ok. 80 osób) przewiezie zwiedzających na szczyt Masady. Około 1,5 godziny zajmie program zwiedzania pozostałości historycznej twierdzy na szczycie góry. Zjazd kolejką linową po zakończeniu zwiedzania. Kontynuacja przejazdu wzdłuż Morza Martwego do miejsca kąpieli i plażowania.

  Uwagi:

  - wskazany lekki ubiór, wygodne buty (sandały)
  - nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne
  - aparat fotograficzny

  CENA OBEJMUJE:

  - bilety wstępu + bilet na kolej linową w 2 strony
  - opiekę pilota polskojęzycznego
  - opiekę pilota-przewodnika lokalnego (Izraelskiego)
  - opiekę kierownika grupy (tour leadera)
  - transport klimatyzowanym autokarem na trasie Betlejem – Masada – plaża Neve Midbar
  - zezwolenie na przebywanie na terenie Parku Narodowego Masady
  - napiwki dla kierowcy i przewodnika lokalnego

  Pośród majestatycznego pustkowia, na masywnym wysadzie skalnym górującym nad Morzem Martwym wyrosły ongiś zabudowania mitycznej fortecy Masady, której imię rozbrzmiewa po dziś dzień jako przestroga a zarazem solenna obietnica w rytualnym niemalże zdaniu: „Masada nie padnie po raz drugi”; wypowiadają je młodzi żołnierze izraelscy w czasie odbywanych tu corocznie uroczystości. Masada jest w rzeczywistości wielkim symbolem, jednym z wielu w pamięci zbiorowej narodu żydowskiego, dzięki którym lud Izraela zdołał zachować swą narodową tożsamość z dala od ojczystej ziemi. Tragiczny epilog antyrzymskiego powstania żydowskiego, jakie wybuchło w Judei w 66r rozegrał się właśnie tutaj, dając początek diasporze: po upadku Jerozolimy i zburzeniu przez Rzymian Świątyni w 70r. resztki powstańców biły się jednak jeszcze do 73r. i to właśnie w Masadzie, której bronili zeloci wspomagani być może przez zbiegłych z Qumranu esseńczyków. Masdada broniła się zaciekle, aż do ostatka sił stawiała opór prącemu na jej mury dziesiątemu legionowi rzymskiemu pod wodzą Flawiusza Sylwy. Walka trwała 3 lata. Rzymianie zdołali podejść pod mury twierdzy i podpalić jej fotryfikacje zbudowawszy olbrzymią rampę przy zachodnim zboczu masywu. Podczas gdy na zewnątrz twierdzy rozgrywała się wielka impreza wojenna w murach twierdzy dogasała jedna z najbardziej wzruszających tragedii ludzkich; kiedy zwycięstwo Rzymian było już przesądzone, obrońcy Masady popełnili zbiorowe samobójstwo – woleli śmierć niż rzymską niewolę. Współczesny historyk Flawiusz Józef spisał historię ostatnich dni obrony Masady ze wzruszającym realizmem na podstawie ustnego przekazu jednej z ocalałych z tej katastrofy kobiet: „Bo kiedy żegnali się biorąc żony w ramiona i wśród szlochania tulili do siebie swoje dzieci po raz ostatni obsypując je pocałunkami, w tej samej chwili, jakby ktoś przyprawił im obce ręce, spełniali to, co postanowili, a tę okropną konieczność mordowania osładzała im tylko myśl o tym, co wypadałoby im cierpieć, gdyby dostali się w ręce nieprzyjaciół. Ostatecznie nie znalazł się ani jeden taki, który by się uchylał od wykonania tego tak zuchwałego czynu, lecz wszyscy zabijali po kolei swoich najbliższych […]. Nie mogli jednak zapanować nad targającą ich rozpaczą po tym, czego dokonali , i mniemali, że wyrządzą krzywdę zabitym, jeśli bodaj na krótko ich przeżyją. Przeto złożyli jak najszybciej cały swój dobytek na jedno miejsce i podpalili go; następnie wybrali losem spomiędzy siebie dziesięciu, którzy mieli być zabójcami wszystkich. Potem każdy kładł się obok rozciągniętych ciał żony i dzieci i objąwszy je ramionami, nadstawiał ochoczo gardło pod ciosy tych, którzy spełniali tę nieszczęsną przysługę. Ci zaś bez wahania wszystkich pozabijali i to samo prawo losu ustalili dla samych siebie. Ten, na którego padł los, miał zabić najpierw dziewięciu innych, a na końcu siebie. […] W końcu wszyscy już podstawili swoje gardła, a jeden ostatni rozejrzał się po mnóstwie leżących, przy tej ogólnej rzezi nie pozostał ktoś, kto by jeszcze potrzebował jego ręki. A kiedy przekonał się, że wszyscy są już martwi, podpalił pałac i ująwszy oburącz miecz przeszył się nim na wskroś i padł obok swoich bliskich”. (Józef Flawiusz, „Wojna Żydowska”). Tak dogorywała ostatnia ostoja powstania żydowskiego; kiedy Rzymianie wkroczyli na dymiące zgliszcza Masady, czekało na nich 960 ciał bez życia. W czasie pracy wykopaliskowych prowadzonych na terenie Masady odkryte zostały w latach 1963-1965 dwie trzecie zabudowań dawnej twierdzy, wśród których liczne budynki będące często przykładem wyjątkowej elegancji zarówno założenia architektonicznego, jak i zdobiących je dekoracji. Trzeba wiedzieć, iż zanim Masada stała się ogniskiem rewolty, była warowną siedzibą Heroda Wielkiego, który szukał tu schronienia w 42 r. p.n.e. przed partyjskimi najeźdźcami. Wtedy to twierdza przekształcona została na swego rodzaju schron nie do zdobycia, albowiem władca obawiał się zarówno niezbyt przychylnych mu poddanych, jak i zaborczych pociągnięć ze strony ambitnej Kleopatry. Do dziś można podziwiać wspaniały pałac Heroda zdobny w piękne mozaiki, tudzież wykute w skale, olbrzymie cysterny służące do gromadzenia znacznej ilości wody na wypadek oblężenia.

 • Zarezerwuj telefonicznie

  telefontel. 91 433 48 80
  telefon komórkowytel. 502 292 102

  Zarezerwuj przez internet

  Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu dokończenia rezerwacji

  Imię i nazwisko (wymagane)
  Adres email (wymagane)
  Nr telefonu
  Liczba osób
  Dodatkowe informacje

 • Zdjęcia: Ryszard Kaliński, Piotr Kaliński

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress